Bölümümüzün Misyonu

Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimi ve mesleki yeterliliğe sahip, deneysel araştırma yöntemlerini kullanabilen, alanında ve ilgili diğer alanlardaki bilimsel gelişmeleri izleyen, biyoloji ile ilgili farklı iş alanlarında uyumlu çalışabilen, grup çalışması gerektiren alanlarda mesleğini icra edebilecek uyum becerisi ve bilgi düzeyinde olan, sosyal ilişkilerinde başarılı, araştırma-geliştirme ve yenilikçi kapasitesi yüksek Biyologlar yetiştirmektir.

Bölümümüzün Vizyonu

Ülke ve dünya ölçeğinde evrensel değerleri benimsemiş, tercihlerini araştırmacı, sorgulayıcı ve akılcı bir tutumla belirleyen, çağdaş ve nitelikli öğretim ve eğitime öncülük eden bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik