Biyoloji Bölümü Program Çıktıları

 

1-

Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları öğrenebilme ve gerekli bağlantıları kurabilme,

2-

Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, hipotez kurma, çeşitli gözlemler ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme,

3-

Güncel bilgilere ulaşabilme, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilme, bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alma yeteneği kazanabilme,

4-

Alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme,

5-

Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilme,

6-

Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olabilme,

7-

Ulusal ve uluslararası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme ve farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme,

8-

Canlıları çeşitlilik, yapı, işlev, işleyiş ve ekolojik etkileşimler bağlamında tanıyıp önemini kavrayabilme,

9-

Ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlama ve değerlendirebilme.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik