BÖLÜMÜMÜZÜN STRATEJİK HEDEFLERİ

Biyoloji bölümünün Program Çıktıları Üniversitemiz web sitesinde verilmiş olup ana hedefleri aşağıda belirtilmektedir.

PÇ‐1. Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları öğrenebilme ve gerekli bağlantıları kurabilme,

PÇ‐2. Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, hipotez kurma, çeşitli gözlemler ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme,

PÇ‐3. Güncel bilgilere ulaşabilme, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilme, bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alma yeteneği kazanabilme,

PÇ‐4. Alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme,

PÇ‐5. Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilme,

PÇ‐6. Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olabilme,

PÇ‐7. Ulusal ve uluslararası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme ve farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme,

PÇ‐8. Canlıları çeşitlilik, yapı, işlev, işleyiş ve ekolojik etkileşimler bağlamında tanıyıp önemini kavrayabilme,

PÇ‐9. Ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlama ve değerlendirebilme.


Öğrencilerimizin birinci sınıfta verilen dersler ile temel bilgileri almaları hedeflenmektedir. Daha sonraki yıllarda verilen zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde öğrencilerin hedeflenen program çıktılarına ulaşması sağlanmaktadır. Bölümümüzce hedeflenen; Temel Biyoloji ve laboratuvarlarında temel çalışma bilgisine sahip ve bu bilgilerini başkalarına aktarabilen, biyoloji ile ilgili bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilen, biyoloji ile ilgili üretim ya da araştırma yapabilen, direkt ya da dolaylı olarak biyolojiyi ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerdeki işletme, üretim, araştırma-geliştirme, biyoloji laboratuvarları ile eğitim ve öğretim alanlarında çalışan ve yönetici olarak görev alabilecek, en az bir yabancı dile hakim mezunlar yetiştirmektir.


Öğretim planımız, üniversitemizin web sitesinde bulunmaktadır. Müfredatta bulunan birinci ve ikinci sınıf dersleri (zorunlu), öğrencilerimizin güçlü bir teorik alt yapı kazanmasına göre belirlenmiştir. Ayrıca bu derslere ait birçok laboratuvar dersi de programa dâhil edilerek, kazanılan teorik bilginin uygulamalarla pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıf zorunlu dersleri ise çeşitli biyolojik süreçlerin daha detaylı analiz edilmesi ve kavranmasına göre düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu sınıflarda öğrencilerin mesleki ilgi ve araştırma isteklerine yönelik oldukça zengin bir seçmeli ders profili eklenmiştir. Mevcut öğretim planı ile bilime ve araştırmaya önem veren, etik kurallara bağlı, mesleki kariyerleri için gerekli donanıma sahip biyologların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik